Kurskalender

 

Side 1 av 7

Webinar for ledere av fysioterapitjenester for barn og unge

Velkommen til oppfølgingstime etter webinar for ledere for fysioterapitjenester for barn og unge som ble arrangert 14.02.2023! Faggruppen inviterer primært ledere av fysioterapitjenester for barn og unge i kommunehelsetjenesten til deling av erfaringer og utfordringer.


Alle interesserte er velkommen!


Påmeldingsfrist:
3.10.2023

Kreft og fysioterapi 3

Dette er et av 6 kurs i kursrekken " Onkologi for fysioterapeuter".

Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved forskjellige kreftdiagnoser, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Påmeldingsfrist:
30.9.2023
Sted:
Bikuben kurs- og konferansesenter

Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øving


Påmeldingsfrist:
30.6.2023
Sted:
Meet Ullevaal AS

Kollegaveiledning i Stavanger

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
4.10.2023

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023
Side 1 av 7