Kurskalender

 

Side 1 av 2

Nettkurs i veiledning

Skal du søke om å bli NFF spesialist? Eller ønsker du å øke din kompetanse innenfor veiledning? 

Da er dette kurset for deg!  

Påmeldingsfrist:
5.9.2023
Sted:
Microsoft Teams

Nettkurs i veiledning

Skal du søke om å bli NFF spesialist? Eller ønsker du å øke din kompetanse innenfor veiledning? 

Da er dette kurset for deg!  

Påmeldingsfrist:
6.9.2023
Sted:
Microsoft Teams

Digital kollegaveiledning med Katarina

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles på Teams første gang 27. september klokken 17:00. Resterende tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
6.9.2023

Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk

Hvordan forstå og møte mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser.

Kurset er et webinar som omhandler diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk. Formålet er å utvikle og tydeliggjøre fysioterapeuters profesjonskompetanse innen psykisk helse. Kurset tar sikte på å øke kunnskapen om ulike psykiatriske diagnoser og symptombilde for å kunne identifisere og fremme forståelse for å møte psykisk lidelse på en hensiktsmessig måte. 

Det vil også bli presentert hvordan terapeutens egenomsorg spiller en rolle i arbeidet med denne pasientgruppen.

Påmeldingsfrist:
3.9.2023
Sted:
Webinar
Side 1 av 2