Kurskalender

 

Fordypningskurs i treningslære

Dette to-dagers kurset er en fordypning i treningslære for ulike pasientgrupper og bygger på grunnkurset i treningslære. Vi skal diskutere dosering og belastningsstyring med relevante eksempler fra deltakernes kliniske hverdag. Innlevering av refleksjonsnotat i etterkant av kurs er obligatorisk del av kurset.

Påmeldingsfrist:
26.7.2023
Sted:
Scandic Lerkendal

Fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose

Dette er et todagerskurs som inngår i NFFs kursrekke om fysioterapi til eldre. Hensikten med kurset er å gi en fordypning i fysioterapi til eldre personer med osteoporose og osteoporotiske brudd. Kurset vil bestå av teoriundervisning, praksis og egenaktivitet.

Påmeldingsfrist:
1.8.2023

Fordypningskurs i traumeforståelse og fysioterapi

Kurset vil gi deltakerne økt kompetanse og trygghet til å møte, gjenkjenne og behandle mennesker med ulike traumatiske livserfaringer.

Nyere kunnskap om traumer og hvordan vi som fysioterapeuter via kroppen kan påvirke og bedre funksjon og livskvalitet for denne gruppen.

Kurset går over 3 samlinger av 2 dager og vil veksle mellom teori, praksis og drøfting/refleksjon.

Påmeldingsfrist:
31.7.2023
Sted:
Quality Hotel Prinsen

NUBU-kurs i region Midt

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet 

Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år

Les mer her: https://www.universitetsforlaget.no/nubu-4-16-testkoffert-1Påmeldingsfrist:
1.9.2023

Grunnkurs i fysioterapi for eldre

Kurset fokuserer både på den normale aldringsprosessen hos eldre og utfordringer knyttet til den geriatriske pasienten. Hovedfokus på det fysioterapispesifikke bidraget når det gjelder kartlegging av funksjon og igangsetting av tiltak hos eldre med ulikt funksjonsnivå, men fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid og i samhandling på tvers av forvaltningsnivåer vil også bli belyst. Kursbevis forutsetter godkjent obligatorisk oppgave etter endt kurs. 

Påmeldingsfrist:
15.8.2023
Sted:
Scandic Lerkendal

Teoretisk grunnkurs i Onkologi

Dette kurset er en introduksjon til kursrekken "Onkologi for fysioterapeuter". Det anbefales å ta kurset "Teoretisk

grunnkurs i Onkologi" først, øvrige kurs kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Kursrekken vil samlet gi

fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Thon Hotel Prinsen, Trondheim