Kurskalender

 

Side 1 av 3

Bekkenleddsmerter I

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen.

Kurset vektlegger ferdighetstrening.

Påmeldingsfrist:
24.4.2023
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare
Kurset er fullt!

Kurs i bruk av nåler i smertebehandling - trinn 2

Dette kurset er en del av kursrekken som fører til NFFs anbefalte minimumskompetanse for at fysioterapeuter skal kunne gi faglig forsvarlig behandling av smerter tilknyttet muskel – og skjelettsystemet ved bruk av nåler. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Norsk Fysioterapeutforbund

Smertebehandling for fysioterapeuter

Dette kurset går over to samlinger.

Del 1: 28., 29. og 30.august 2023 og del 2. 2.-3.november 20232, begge samlingene er i Oslo, med obligatorisk oppgave mellom samlingene.

Påmeldingsfrist:
1.7.2023
Sted:
Christiania Qvartalet Møtesenter

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremitet

Dette kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av overekstremiteter, samt pasientsentrerte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon.

Kurset er på fem dager delt opp i to samlinger, 4-6 september og 6-7 november, med obligatorisk kasus-oppgave mellom samlingene. 

Påmeldingsfrist:
4.8.2023
Sted:
AlfaCare AS

Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øving


Påmeldingsfrist:
30.6.2023
Sted:
Meet Ullevaal AS

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023
Side 1 av 3