Kurskalender

 

Side 1 av 4

Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øving


Påmeldingsfrist:
30.6.2023
Sted:
Meet Ullevaal AS

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023

Dokumentasjon og tester i ridefysioterapi

Observasjon er en del av all fysioterapi, men hva er viktig å observere ved ridefysioterapi?

Fagdagen er en del av ridefysioterapikurset men er åpen for allerede utdannede ridefysioterapeuter.


Påmeldingsfrist:
8.10.2023
Sted:
Stiftelsen Alna Ridesenter

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical

Dette kurset er for fysioterapeuter som ønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser.  
Kurset er på totalt fem dager, delt i to kurssamlinger på henholdsvis tre og to dager.
Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Påmeldingsfrist:
22.9.2023
Sted:
AlfaCare AS

Multitraume: Akuttbehandling, rehabiliteringsforløp og tilbakeføring til samfunn

Personer som gjennomgår et multitraume har ofte behov for langvarig og spesialisert rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Mange opplever varig nedsatt funksjonsevne, smerter og utfordringer med å returnere til samfunnslivet etter et multitraume. Fysioterapi til denne pasientgruppen er sammensatt og kompleks, med krav til kunnskap om skademekanismer og akuttbehandling, vevstilheling og rehabiliteringsprinsipper, samt faktorer som påvirker tilbakeføring til samfunnet.  

 

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Sunnaas Sykehus Hf

Tynget av sorg - Hvordan kan man forstå sorgens ulike uttrykk?

Psykomotoriske fysioterapeuter møter mange mennesker som har opplevd krise og kan ha ulike sorgreaksjoner. Sorgen kan nedfelles og uttrykkes kroppslig og gi utslag i ulike reaksjoner i kroppen.

Kurset gir økt faglig forståelse og grunnlag for bedre møter med personer i ulike sorgprosesser. Kurset er fysisk over 2 dager.

Påmeldingsfrist:
29.9.2023
Sted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler

Bobath Advanced

Kurset er basert på kunnskap tilegnet gjennom Bobath Grunnkurs. Undervisningen fokuserer på videreutvikling av deltakernes kliniske resonnement og ferdigheter i analyse og behandling av personer med nevrologiske tilstander, relatert til kursets tema. Oppdatert teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og aktuell forskning innen feltet inngår i dette.  

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Sandefjord kommune. Sandefjord Medisinske senter
Side 1 av 4