Kurskalender

 

Kreft og fysioterapi 3

Dette er et av 6 kurs i kursrekken " Onkologi for fysioterapeuter".

Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved forskjellige kreftdiagnoser, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Bikuben kurs- og konferansesenter

Kollegaveiledning i Stavanger

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
21.9.2023

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger