Kurskalender

 

Side 1 av 4

Bekkenleddsmerter I

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen.

Kurset vektlegger ferdighetstrening.

Påmeldingsfrist:
24.4.2023
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare
Kurset er fullt!

Kurs i bruk av nåler i smertebehandling - trinn 2

Dette kurset er en del av kursrekken som fører til NFFs anbefalte minimumskompetanse for at fysioterapeuter skal kunne gi faglig forsvarlig behandling av smerter tilknyttet muskel – og skjelettsystemet ved bruk av nåler. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Norsk Fysioterapeutforbund

Smertebehandling for fysioterapeuter

Dette kurset går over to samlinger.

Del 1: 28., 29. og 30.august 2023 og del 2. 2.-3.november 20232, begge samlingene er i Oslo, med obligatorisk oppgave mellom samlingene.

Påmeldingsfrist:
1.7.2023
Sted:
Christiania Qvartalet Møtesenter

Fordypningskurs i treningslære

Dette to-dagers kurset er en fordypning i treningslære for ulike pasientgrupper og bygger på grunnkurset i treningslære. Vi skal diskutere dosering og belastningsstyring med relevante eksempler fra deltakernes kliniske hverdag. Innlevering av refleksjonsnotat i etterkant av kurs er obligatorisk del av kurset.

Påmeldingsfrist:
26.7.2023
Sted:
Scandic Lerkendal

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremitet

Dette kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av overekstremiteter, samt pasientsentrerte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon.

Kurset er på fem dager delt opp i to samlinger, 4-6 september og 6-7 november, med obligatorisk kasus-oppgave mellom samlingene. 

Påmeldingsfrist:
4.8.2023
Sted:
AlfaCare AS

Fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose

Dette er et todagerskurs som inngår i NFFs kursrekke om fysioterapi til eldre. Hensikten med kurset er å gi en fordypning i fysioterapi til eldre personer med osteoporose og osteoporotiske brudd. Kurset vil bestå av teoriundervisning, praksis og egenaktivitet.

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Side 1 av 4