Kurskalender

 

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Påmeldingsfrist:
11.10.2023
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger

Arbeidslivets spilleregler og behandlerens rolle

Et nyttig kurs for deg som behandler pasienter hvor pasientens arbeidssituasjon, og eventuelt sykefravær, er relevant for dine råd, veiledninger og behandlingsvalg. En hel kursdag etterfølges av et nettbasert oppfølgingskurs hvor man kan ta opp spørsmål og problemstillinger man har erfart i praksis.


Påmeldingsfrist:
5.10.2023