Kurskalender

 

NUBU-kurs i region Nord

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet 

Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år

Les mer her: https://www.universitetsforlaget.no/nubu-4-16-testkoffert-1


Påmeldingsfrist:
4.8.2023

NUBU-kurs i region Midt

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet 

Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år

Les mer her: https://www.universitetsforlaget.no/nubu-4-16-testkoffert-1Påmeldingsfrist:
1.9.2023