Kurskalender

 

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger