Kurskalender

 

Webinar for ledere av fysioterapitjenester for barn og unge

Velkommen til oppfølgingstime etter webinar for ledere for fysioterapitjenester for barn og unge som ble arrangert 14.02.2023! Faggruppen inviterer primært ledere av fysioterapitjenester for barn og unge i kommunehelsetjenesten til deling av erfaringer og utfordringer.


Alle interesserte er velkommen!


Påmeldingsfrist:
3.10.2023

Webinar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi

Få et innblikk i hvordan sanserom og multisensorisk miljø kan bidra til barns utvikling! Kvelden blir ledet av fysioterapeut Marthe Eidissen Holmeide og Veronica Skjønberg, vernepleier med master innen psykisk helse for barn. Begge jobber ved Melhus sansesenter, som er et kommunalt ressurssenter med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med familier : Melhus Sansesenter - Melhus kommune.

Melhus Sansehus, Fotograf Eidsmo.

Påmeldingsfrist:
9.11.2023

Fysioterapi i skolehelsetjenesten

Kurset har fokus på fysioterapeutens rolle i tverrfaglig arbeid for å fremme fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom. Kurset omhandler også fysioterapeutiske tiltak for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Påmeldingsfrist:
19.2.2024
Sted:
Scandic Hotel Bergen City

Fysioterapi til barn med nevrologiske funksjonsnedsettelser

Kurset omhandler fysioterapi for barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på kommunehelsetjenesten. Det undervises i fysioterapeutiske undersøkelser med eksempler på relevante tiltak som diskuteres i lys av teori, forskning og erfaringskunnskap. Kurset vil ha stor vekt på praktisk øving.

Påmeldingsfrist:
1.3.2024
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
31.7.2024
Sted:
Forskningsparken, Oslo