Kurskalender

 

Fysioterapi i skolehelsetjenesten

Kurset har fokus på fysioterapeutens rolle i tverrfaglig arbeid for å fremme fysisk og psykisk helse hos barn og ungdom. Kurset omhandler også fysioterapeutiske tiltak for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser.

Påmeldingsfrist:
31.3.2023
Sted:
Eckbo Selskapslokaler AS

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-18 år

Kurset vil gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å arbeide som fysioterapeut med ansvar for barn 0-18 år, og har hovedfokus 
undersøkelse og vurdering av små barn Kurset er i to deler med obligatorisk oppgave mellom delene

Påmeldingsfrist:
24.3.2023
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo