Kurskalender

 

Fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose

Dette er et todagerskurs som inngår i NFFs kursrekke om fysioterapi til eldre. Hensikten med kurset er å gi en fordypning i fysioterapi til eldre personer med osteoporose og osteoporotiske brudd. Kurset vil bestå av teoriundervisning, praksis og egenaktivitet.

Påmeldingsfrist:
1.8.2023

Grunnkurs i fysioterapi for eldre

Kurset fokuserer både på den normale aldringsprosessen hos eldre og utfordringer knyttet til den geriatriske pasienten. Hovedfokus på det fysioterapispesifikke bidraget når det gjelder kartlegging av funksjon og igangsetting av tiltak hos eldre med ulikt funksjonsnivå, men fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid og i samhandling på tvers av forvaltningsnivåer vil også bli belyst. Kursbevis forutsetter godkjent obligatorisk oppgave etter endt kurs. 

Påmeldingsfrist:
15.8.2023
Sted:
Scandic Lerkendal