Kurskalender

 

Lungefysioterapi ved underventilering

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse i undersøkelse, testing, vurdering og utøvelse av aktuelle lungefysioterapitiltak for å gi pasientgruppen et (kunnskapsbasert) behandlingstilbud bygget på kunnskapsbasert praksis. 

Påmeldingsfrist:
20.10.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Nettkurs i hjerte- og lungefysiologi


Nettkurset i hjerte- og lungefysiologi er utarbeidet i samarbeid mellom NFF, Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi ved OsloMet, OlsoMetX og UiT. Formålet med nettkurset er å gi oppdatert teoretisk kunnskap i hjerte- og lungefysiologi. Kurset er kostnadsfritt og tilgjengelig i OsloMetX sine læreverk.


Påmeldingsfrist:
30.12.2023

Fysioterapi til personer med lungesykdommer

Utredning og tilpasset trening for bedre funksjon og helse, teoretisk og praktisk tilnærming. 

Kurset gir økt kompetanse i undersøkelse, vurdering, utøvelse og evaluering av aktuelle fysioterapitiltak, for å gi pasientgruppen et kunnskapsbasert tilbud i et rehabiliteringsforløp og i egenmestring av sykdommen. Kurset er i to deler med obligatorisk oppgave mellom delene.

Påmeldingsfrist:
3.3.2024
Sted:
Cathinka Guldbergs Sykehus, Lovisenberg Rehabilitering

Introduksjonskurs til ultralyd av lunge og diafragma


Kurs innen hjerte- og lungefysioterapifaget med formål om å gi innføring og opplæring i bruk av diagnostisk ultralyd som et hjelpemiddel for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenestens kliniske resonnering. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som jobber aktivt med lungefysioterapi og er interessert i ultralyd. I kurset inngår praktisk øving på eget arbeidssted og kursprøve. Det anbefales å ha en mentor som kan veilede på eget arbeidssted. Kurset varer i 3 dager og har to fysiske samlinger. 

Påmeldingsfrist:
5.5.2024
Sted:
Høgskulen på Vestlandet

Fysioterapi til intensivpasienter

Grunnkurs innen hjerte- og lungefysioterapi med formål om å gi økt kunnskapsbasert kompetanse i undersøkelse, vurdering, behandling og evaluering av pasienter i akuttfase og tidlig rehabiliteringsfase på sykehus. Kurset er rettet mot fysioterapeuter som arbeider innen fagområdet intensivmedisin. 

Obs! Tidspunkt: 21-25.oktober 2024

Påmeldingsfrist:
9.9.2024
Sted:
Forskningsparken, Oslo