Kurskalender

 

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremitet

Dette kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av overekstremiteter, samt pasientsentrerte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon.

Kurset er på fem dager delt opp i to samlinger, 4-6 september og 6-7 november, med obligatorisk kasus-oppgave mellom samlingene. 

Påmeldingsfrist:
4.8.2023
Sted:
AlfaCare AS

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical

Dette kurset er for fysioterapeuter som ønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser.  
Kurset er på totalt fem dager, delt i to kurssamlinger på henholdsvis tre og to dager.
Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Påmeldingsfrist:
22.9.2023
Sted:
AlfaCare AS