Kurskalender

 

Fysioterapi og benamputasjon

Kurset omhandler benamputasjon (over ankelnivå) og vil omfatte selve amputasjonen, den akutte postoperative fasen og retningslinjer for rehabilitering inklusiv protesebruk i et livslangt perspektiv 

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel

Multitraume: Akuttbehandling, rehabiliteringsforløp og tilbakeføring til samfunn

Personer som gjennomgår et multitraume har ofte behov for langvarig og spesialisert rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Mange opplever varig nedsatt funksjonsevne, smerter og utfordringer med å returnere til samfunnslivet etter et multitraume. Fysioterapi til denne pasientgruppen er sammensatt og kompleks, med krav til kunnskap om skademekanismer og akuttbehandling, vevstilheling og rehabiliteringsprinsipper, samt faktorer som påvirker tilbakeføring til samfunnet.  

 

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Sunnaas Sykehus Hf