Kurskalender

 

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023

Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk

Hvordan forstå og møte mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser.

Kurset er et webinar som omhandler diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk. Formålet er å utvikle og tydeliggjøre fysioterapeuters profesjonskompetanse innen psykisk helse. Kurset tar sikte på å øke kunnskapen om ulike psykiatriske diagnoser og symptombilde for å kunne identifisere og fremme forståelse for å møte psykisk lidelse på en hensiktsmessig måte. 

Det vil også bli presentert hvordan terapeutens egenomsorg spiller en rolle i arbeidet med denne pasientgruppen.

Påmeldingsfrist:
3.9.2023
Sted:
Webinar

Tynget av sorg - Hvordan kan man forstå sorgens ulike uttrykk?

Psykomotoriske fysioterapeuter møter mange mennesker som har opplevd krise og kan ha ulike sorgreaksjoner. Sorgen kan nedfelles og uttrykkes kroppslig og gi utslag i ulike reaksjoner i kroppen.

Kurset gir økt faglig forståelse og grunnlag for bedre møter med personer i ulike sorgprosesser. Kurset er fysisk over 2 dager.

Påmeldingsfrist:
29.9.2023
Sted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler