Kurskalender

 

Side 2 av 4

Fysioterapi før og etter fødsel

Formålet med kurset er å gjøre deltagerne kvalifisert til å gi treningsveiledning til kvinner før og etter fødsel, både individuelt og i gruppe. I tillegg får deltagerne kjennskap til fødselsforberedende fysioterapeutiske tiltak og en innføring av forebygging, undersøkelse og behandling av graviditets- og barselsrelaterte plager ut fra evidensbasert kunnskap.

Påmeldingsfrist:
3.8.2023

Lungefysioterapi ved underventilering

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse i undersøkelse, testing, vurdering og utøvelse av aktuelle lungefysioterapitiltak for å gi pasientgruppen et (kunnskapsbasert) behandlingstilbud bygget på kunnskapsbasert praksis. 

Påmeldingsfrist:
20.10.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Veilederseminar 2023


Lukket seminar kun for NFF sine veiledere.

Veilederseminaret 2023 avholdes på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim torsdag 23.november og i NFFs lokaler i Kirkegata 15 fredag 24.november.


Kjære veiledere, 

Vi gleder oss over å kunne dele mer informasjon om årets veilederseminar. 

Veilederseminaret avholdes på Oslo Haraldsheim torsdag 23.november og i NFFs lokaler i Kirkegata 15 fredag 24.november 2023. Vi har satt sammen et spennende program. 

Veilederseminaret skal øke kompetansen til kollegaveilederne og være et kvalitetssikringstiltak av kollegaveiledningsordningen. Formålet er å sørge for enhetlig kollegaveiledningstilbud gjennom å tilby faglig påfyll og en arena for erfaringsdeling.  

Det er ingen deltakeravgift. NFF dekker reisekostnader og eventuelle overnattingskostnader for de veilederne som har for lang reisevei til å kunne pendle torsdag-fredag. Vi legger opp timeplanen slik at flest mulig kan reise til Oslo torsdag og tilbake dagen etter.  

Det er en god blanding av erfarne og nye veiledere som leder kollegaveiledningsgrupper for NFF. Vi ønsker disse dagene å finne fram til et felles ståsted, både faglig og kollegialt. 

 

Foreløpig program  

Sted: Haraldsheim, møterom Utsikten 

Torsdag 23. november  

09.30-10.00: Mingling/bli litt kjent, te/kaffe, frukt 

10.00-10.15: Velkommen og kort hilsen ved programkomite og sekretariatet  

10.15-12.00: Liv Grendstad Rousseau og Kari Anette Bruusgaard starter sin presentasjon Hovedtema: enhetlig kollegaveiledningstilbud. Veksling mellom forelesing og gruppearbeid 

12.00-12.45: Lunsj  

12.45-15.45: Liv og Kari Anette fortsetter 

15.45-16.00: Oppsummering i plenum 

 

Sted: NFF, Kirkegata 15, møterom Lyche 

Fredag 24. november 

08.30-09.30: Informasjon fra NFF; sekretariatet 

0945- 12.30: gruppearbeid Hvordan vil vi bruke kunnskapen fra torsdagen i våre grupper 

12.30-13-15: Lunsj 

13.15-14.30: Deltagerne deler egne veiledererfaringer/veiledningsgrunnlag som vi veileder hverandre på 

14.30-15.00: Oppsummering i plenum/avslutning  

 

Foredragsholdere:  

Liv Grendstad Rousseau, Cand.paed & Executive Master of Management, Førstelektor ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Agder. 

“Jeg har arbeidet med veiledning og undervisning i veiledningspedagogikk knyttet til ulike yrkesgrupper og profesjoner både på Universitet/Høgskoler, offentlige institusjoner og i privat næringsliv gjennom et langt yrkesliv. 

Jeg er opptatt av bevisstgjøring, utvikling og ivaretaking av veilederne i møte med det viktige oppdraget og ansvaret veiledere har både i utdanning og yrke. Som pedagog trives jeg med å knytte sammenhenger mellom teori og praksis gjennom erfaringsbasert undervisning. Mening, motivasjon og verdier i utøvelse av eget yrke er tema som ofte er i fokus når veiledere arbeider med egne veiledningserfaringer i undervisningen.” 

Kari Anette AA-L Bruusgaard, Universitetslektor ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, Bachelorprogram i Fysioterapi, fakultet for helsevitenskap, OsloMet. 

 «Mitt faglige fokus har spesielt vært knyttet til veiledningspedagogikk innenfor fysioterapifaget. Jeg har i over 30 år arbeidet systematisk med veiledningspedagogikk knyttet til læring, medvirkning, mestring, motivasjon og endringsarbeid for ulike brukergrupper i rehabiliteringsarbeid, studentveiledning samt kollegaveiledning. Jeg har vært spesielt opptatt av mennesker med hjerte-, kar-, og lungesykdom, mennesker med svimmelhet, balanseproblemer og mennesker med sammensatte funksjonsproblemer med behov for samordning av tjenester.» 

 

Et mer detaljert program vil tilsendes i god tid innen seminaret starter.  

Vi håper så mange som mulig ønsker å tilbringe 23 og 24 november sammen med oss!  

Påmeldingsfrist er 1.oktober

Beste hilsener fra programkomiteen, 
Berit, Birgit, Merete og Ragnhild 

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Haraldsheim

Bekkenleddsmerter II

Kurset er et behandlingskurs ut fra et gynekologisk og obstetrisk, så vel som en manuellterapeutisk vinkling av bekkenrelatert smerteproblematikk; fra symptomgivende bekkenløsning og bekkenleddsyndromer.

Påmeldingsfrist:
15.11.2023
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Bekkenbunn 1: urininkontinens og underlivsprolaps

Målsetting med kurset «Bekkenbunn 1; urininkontinens og underlivsprolaps” er å oppdatere fysioterapeuter med forskningsbasert kunnskap innen utredning og behandling av dysfunksjon i bekkenbunnen, spesielt innen fagfeltene urininkontinens og underlivsprolaps.

 

Påmeldingsfrist:
16.11.2023
Sted:
Thon Hotel Linne

Vestibulær rehabilitering

Har du pasienter med svimmelhet som skyldes vestibulær dysfunksjon? Er du usikker på hvordan du skal undersøke å behandle disse? Pasienter med svimmelhet trenger ofte oppfølging fra fysioterapeut, men opplever det som vanskelig å finne behandlere som føler seg kompetente nok til å hjelpe dem.

Påmeldingsfrist:
1.12.2023
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter

Kurset omhandler hvordan treningslære kan brukes i klinisk behandling av pasienter, grunnleggende teori i trening og testing, samt forebygging av muskelskjelettplager og noen livsstilsplager. Kurset er i to deler (2+2) med obligatorisk oppgave mellom delene.

Påmeldingsfrist:
23.11.2023
Sted:
Quality Hotel River Station

Bekkenleddsmerter I

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen.

Kurset vektlegger ferdighetstrening.

Vi gjør oppmerksom på at kurset gjennomføres i 2024.

Påmeldingsfrist:
26.2.2024
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Kollegaveiledningsgruppe i Oslo

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
17.3.2024
Side 2 av 4