Kurskalender

 

Side 2 av 6

NUBU-kurs i region Nord

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet 

Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år

Les mer her: https://www.universitetsforlaget.no/nubu-4-16-testkoffert-1


Påmeldingsfrist:
4.8.2023

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
1.8.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av overekstremitet

Dette kurset omfatter generelle og spesifikke undersøkelser av overekstremiteter, samt pasientsentrerte behandlingsalternativer for symptomlindring og optimalisering av funksjon.

Kurset er på fem dager delt opp i to samlinger, 4-6 september og 6-7 november, med obligatorisk kasus-oppgave mellom samlingene. 

Påmeldingsfrist:
4.8.2023
Sted:
AlfaCare AS

Kollegaveiledning i Bergen

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles 14.september kl. 15:00-20:00, 15.september kl.09:00-13:00, 19.oktober kl. 14:00-18:30 og 20.oktober kl. 12:00-16:00.

Påmeldingsfrist:
24.8.2023

Fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose

Dette er et todagerskurs som inngår i NFFs kursrekke om fysioterapi til eldre. Hensikten med kurset er å gi en fordypning i fysioterapi til eldre personer med osteoporose og osteoporotiske brudd. Kurset vil bestå av teoriundervisning, praksis og egenaktivitet.

Påmeldingsfrist:
1.8.2023

Fordypningskurs i traumeforståelse og fysioterapi

Kurset vil gi deltakerne økt kompetanse og trygghet til å møte, gjenkjenne og behandle mennesker med ulike traumatiske livserfaringer.

Nyere kunnskap om traumer og hvordan vi som fysioterapeuter via kroppen kan påvirke og bedre funksjon og livskvalitet for denne gruppen.

Kurset går over 3 samlinger av 2 dager og vil veksle mellom teori, praksis og drøfting/refleksjon.

Påmeldingsfrist:
31.7.2023
Sted:
Quality Hotel Prinsen
Side 2 av 6