Kurskalender

 

Side 3 av 4

Fysioterapi til barn med nevrologiske funksjonsnedsettelser

Kurset omhandler fysioterapi for barn og ungdom med nevrologisk betingede funksjonsnedsettelser, med særlig vekt på kommunehelsetjenesten. Det undervises i fysioterapeutiske undersøkelser med eksempler på relevante tiltak som diskuteres i lys av teori, forskning og erfaringskunnskap. Kurset vil ha stor vekt på praktisk øving.

Påmeldingsfrist:
1.3.2024
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Fysioterapi til personer med lungesykdommer

Utredning og tilpasset trening for bedre funksjon og helse, teoretisk og praktisk tilnærming. 

Kurset gir økt kompetanse i undersøkelse, vurdering, utøvelse og evaluering av aktuelle fysioterapitiltak, for å gi pasientgruppen et kunnskapsbasert tilbud i et rehabiliteringsforløp og i egenmestring av sykdommen. Kurset er i to deler med obligatorisk oppgave mellom delene.

Påmeldingsfrist:
3.3.2024
Sted:
Cathinka Guldbergs Sykehus, Lovisenberg Rehabilitering

Forebygging av funksjonssvikt og fall

Kurset Forebygging av funksjonssvikt og fall skal gi innsikt i oppdatert fysioterapispesifikk og forskningsbasert kunnskap om forebygging av funksjonssvikt og fall hos eldre personer, samt implementering av denne kunnskapen i praksis. Kurset skal bidra til refleksjon rundt fysioterapeuters rolle i møte med framtidens utfordringer på dette feltet, hvilke tiltak som er mest effektive for de ulike målgruppene basert på funksjonsnivå. Kurset skal bidra til økt forståelse for betydningen av tverrfaglig og teambasert samarbeid og dessuten samhandling mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte over tre etterfølgende dager. Det vil bli forelesninger, gruppearbeid med avtalte veiledere og oppsummeringer i plenum, samt praktisk trening.

Påmeldingsfrist:
14.3.2024
Sted:
Thon Hotel Linne

Fordypningskurs i traumeforståelse og fysioterapi

Kurset vil gi deltakerne økt kompetanse og trygghet til å møte, gjenkjenne og behandle mennesker med ulike traumatiske livserfaringer.

Nyere kunnskap om traumer og hvordan vi som fysioterapeuter via kroppen kan påvirke og bedre funksjon og livskvalitet for denne gruppen.

Kurset går over 3 samlinger av 2 dager og vil veksle mellom teori, praksis og drøfting/refleksjon.

Påmeldingsfrist:
31.7.2024
Sted:
Thon Hotel Linne

Ortopedi for barn og unge 0-18 år

Kurset har som formål at kursdeltakerne skal tilegne seg en oversikt problemstillinger hos barn og ungdom, kompetanse i undersøkelse og vurdering
av ortopediske problemstillinger og kunne iverksette aktuelle tiltak for denne pasientgruppen. Videre kunne trygge/sikre kunnskap innenfor hvilken tjeneste 

tiltakene skal utføres og hvilke problemstillinger som skal henvises til andre behandlingsinstanser. 

Påmeldingsfrist:
31.7.2024
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Psykomotoriske bevegelsesgrupper

Kurset gir kompetanse i å lede terapeutiske bevegelsesgrupper. Det veksles mellom teoretisk undervisning, bevegelseserfaringer og

refleksjon i større og mindre grupper. Kurset er todelt, 3+2 dager.

Påmeldingsfrist:
1.8.2024
Sted:
Thon Hotel Linne

Fysioterapi før og etter fødsel

Formålet med kurset er å gjøre deltagerne kvalifisert til å gi treningsveiledning til kvinner før og etter fødsel, både individuelt og i gruppe. I tillegg får deltagerne kjennskap til fødselsforberedende fysioterapeutiske tiltak og en innføring av forebygging, undersøkelse og behandling av graviditets- og barselsrelaterte plager ut fra evidensbasert kunnskap.

Påmeldingsfrist:
7.6.2024
Sted:
Scandic Hell

Bekkenleddsmerter I

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen.

Kurset vektlegger ferdighetstrening.

Vi gjør oppmerksom på at kurset gjennomføres i 2024.

Påmeldingsfrist:
2.9.2024
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare

Fysioterapi til intensivpasienter

Grunnkurs innen hjerte- og lungefysioterapi med formål om å gi økt kunnskapsbasert kompetanse i undersøkelse, vurdering, behandling og evaluering av pasienter i akuttfase og tidlig rehabiliteringsfase på sykehus. Kurset er rettet mot fysioterapeuter som arbeider innen fagområdet intensivmedisin. 

Obs! Tidspunkt: 21-25.oktober 2024

Påmeldingsfrist:
9.9.2024
Sted:
Forskningsparken, Oslo

Bekkenleddsmerter II

Kurset er et behandlingskurs ut fra et gynekologisk og obstetrisk, så vel som en manuellterapeutisk vinkling av bekkenrelatert smerteproblematikk; fra symptomgivende bekkenløsning og bekkenleddsyndromer.

Påmeldingsfrist:
11.9.2024
Sted:
Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare
Side 3 av 4