Kurskalender

 

Side 3 av 6

NUBU-kurs i region Midt

Kurs for fysioterapeuter i kartleggingsverktøyet 

Nevromotorisk Undersøkelse for barn og ungdom (NUBU) fra 4- 16 år

Les mer her: https://www.universitetsforlaget.no/nubu-4-16-testkoffert-1Påmeldingsfrist:
1.9.2023

Nettkurs i veiledning

Skal du søke om å bli NFF spesialist? Eller ønsker du å øke din kompetanse innenfor veiledning? 

Da er dette kurset for deg!  

Påmeldingsfrist:
5.9.2023
Sted:
Microsoft Teams

Grunnkurs i fysioterapi for eldre

Kurset fokuserer både på den normale aldringsprosessen hos eldre og utfordringer knyttet til den geriatriske pasienten. Hovedfokus på det fysioterapispesifikke bidraget når det gjelder kartlegging av funksjon og igangsetting av tiltak hos eldre med ulikt funksjonsnivå, men fysioterapeutens rolle i tverrfaglig samarbeid og i samhandling på tvers av forvaltningsnivåer vil også bli belyst. Kursbevis forutsetter godkjent obligatorisk oppgave etter endt kurs. 

Påmeldingsfrist:
15.8.2023
Sted:
Scandic Lerkendal

Nettkurs i veiledning

Skal du søke om å bli NFF spesialist? Eller ønsker du å øke din kompetanse innenfor veiledning? 

Da er dette kurset for deg!  

Påmeldingsfrist:
6.9.2023
Sted:
Microsoft Teams

Digital kollegaveiledning med Katarina

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles på Teams første gang 27. september klokken 17:00. Resterende tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
6.9.2023

Kreft og fysioterapi 3

Dette er et av 6 kurs i kursrekken " Onkologi for fysioterapeuter".

Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved forskjellige kreftdiagnoser, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Bikuben kurs- og konferansesenter

Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øving


Påmeldingsfrist:
30.6.2023
Sted:
Meet Ullevaal AS
Side 3 av 6