Kurskalender

 

Side 4 av 6

Kollegaveiledning i Stavanger

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
21.9.2023

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical

Dette kurset er for fysioterapeuter som ønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser.  
Kurset er på totalt fem dager, delt i to kurssamlinger på henholdsvis tre og to dager.
Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Påmeldingsfrist:
22.9.2023
Sted:
AlfaCare AS

Fysioterapi og benamputasjon

Kurset omhandler benamputasjon (over ankelnivå) og vil omfatte selve amputasjonen, den akutte postoperative fasen og retningslinjer for rehabilitering inklusiv protesebruk i et livslangt perspektiv 

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel

Kollegaveiledning i Tromsø / på Teams

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles fysisk 28. og 29.oktober. Resterende samlinger blir på Teams følgende datoer: 6.11, 13.11, 27.11, 4.12. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
30.9.2023

Teoretisk grunnkurs i Onkologi

Dette kurset er en introduksjon til kursrekken "Onkologi for fysioterapeuter". Det anbefales å ta kurset "Teoretisk

grunnkurs i Onkologi" først, øvrige kurs kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Kursrekken vil samlet gi

fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Kollegaveiledningsgruppe i Oslo

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
3.10.2023

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Quality Airport Hotel Stavanger

Psykiske lidelser: diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk

Hvordan forstå og møte mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser.

Kurset er et webinar som omhandler diagnoser, medikamenter og rusmiddelproblematikk. Formålet er å utvikle og tydeliggjøre fysioterapeuters profesjonskompetanse innen psykisk helse. Kurset tar sikte på å øke kunnskapen om ulike psykiatriske diagnoser og symptombilde for å kunne identifisere og fremme forståelse for å møte psykisk lidelse på en hensiktsmessig måte. 

Det vil også bli presentert hvordan terapeutens egenomsorg spiller en rolle i arbeidet med denne pasientgruppen.

Påmeldingsfrist:
3.9.2023
Sted:
Webinar
Side 4 av 6