Kurskalender

 

Side 5 av 6

Multitraume: Akuttbehandling, rehabiliteringsforløp og tilbakeføring til samfunn

Personer som gjennomgår et multitraume har ofte behov for langvarig og spesialisert rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Mange opplever varig nedsatt funksjonsevne, smerter og utfordringer med å returnere til samfunnslivet etter et multitraume. Fysioterapi til denne pasientgruppen er sammensatt og kompleks, med krav til kunnskap om skademekanismer og akuttbehandling, vevstilheling og rehabiliteringsprinsipper, samt faktorer som påvirker tilbakeføring til samfunnet.  

 

Påmeldingsfrist:
1.10.2023
Sted:
Sunnaas Sykehus Hf

Tynget av sorg - Hvordan kan man forstå sorgens ulike uttrykk?

Psykomotoriske fysioterapeuter møter mange mennesker som har opplevd krise og kan ha ulike sorgreaksjoner. Sorgen kan nedfelles og uttrykkes kroppslig og gi utslag i ulike reaksjoner i kroppen.

Kurset gir økt faglig forståelse og grunnlag for bedre møter med personer i ulike sorgprosesser. Kurset er fysisk over 2 dager.

Påmeldingsfrist:
29.9.2023
Sted:
Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler

Fysioterapi før og etter fødsel

Formålet med kurset er å gjøre deltagerne kvalifisert til å gi treningsveiledning til kvinner før og etter fødsel, både individuelt og i gruppe. I tillegg får deltagerne kjennskap til fødselsforberedende fysioterapeutiske tiltak og en innføring av forebygging, undersøkelse og behandling av graviditets- og barselsrelaterte plager ut fra evidensbasert kunnskap.

Påmeldingsfrist:
3.8.2023

Lungefysioterapi ved underventilering

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse i undersøkelse, testing, vurdering og utøvelse av aktuelle lungefysioterapitiltak for å gi pasientgruppen et (kunnskapsbasert) behandlingstilbud bygget på kunnskapsbasert praksis. 

Påmeldingsfrist:
20.10.2023
Sted:
Forskningsparken, Oslo
Side 5 av 6