Kurskalender

 

Side 1 av 2

Kreft og fysioterapi 3

Dette er et av 6 kurs i kursrekken " Onkologi for fysioterapeuter".

Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved forskjellige kreftdiagnoser, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Bikuben kurs- og konferansesenter

Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øving


Påmeldingsfrist:
30.6.2023
Sted:
Meet Ullevaal AS

Kollegaveiledning i Stavanger

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Angitt startdato og sluttdato er veiledende. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
21.9.2023

Behandling og kommunikasjon rettet mot ungdom og unge voksne med psykiske plager

Kurset gir deltakere økt trygghet og kompetanse til å møte og behandle ungdom og unge voksne med psykiske plager og lidelser. Kurset gir innføring i grunnleggende psykomotorisk forståelse og tilnærminger samt økt kunnskap om sammenhenger mellom psykiske helseplager og kroppslige symptomer. Kurset gir en helhetlig tilnærming gjennom god kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

Påmeldingsfrist:
5.9.2023

Grunnkurs i undersøkelse og behandling av cervical

Dette kurset er for fysioterapeuter som ønsker utvidet kompetanse og praktiske ferdigheter i undersøkelse, behandling og klinisk resonnering for muskelskjelettlidelser.  
Kurset er på totalt fem dager, delt i to kurssamlinger på henholdsvis tre og to dager.
Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Påmeldingsfrist:
22.9.2023
Sted:
AlfaCare AS

Fysioterapi og benamputasjon

Kurset omhandler benamputasjon (over ankelnivå) og vil omfatte selve amputasjonen, den akutte postoperative fasen og retningslinjer for rehabilitering inklusiv protesebruk i et livslangt perspektiv 

Påmeldingsfrist:
1.9.2023
Sted:
Radisson Blu Caledonien Hotel

Kollegaveiledning i Tromsø / på Teams

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles fysisk 28. og 29.oktober. Resterende samlinger blir på Teams følgende datoer: 6.11, 13.11, 27.11, 4.12. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 

Påmeldingsfrist:
30.9.2023

Teoretisk grunnkurs i Onkologi

Dette kurset er en introduksjon til kursrekken "Onkologi for fysioterapeuter". Det anbefales å ta kurset "Teoretisk

grunnkurs i Onkologi" først, øvrige kurs kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Kursrekken vil samlet gi

fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering.

Påmeldingsfrist:
25.9.2023
Sted:
Thon Hotel Prinsen, Trondheim
Side 1 av 2