Bekkenbunn 2: Smerter og seksualfunksjon

Smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, og det er behov for flere fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette området.

Hovedformålet med kurset er at deltakerne skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt bli reelle samarbeidspartnere for andre aktuelle fagpersoner. Kurset vil veksle mellom teori og praktisk øvingSmerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon er et stort befolkningsproblem, trolig med store mørketall. Fysioterapi ved disse tilstandene har fått lite oppmerksomhet, men i de senere årene har vi fått mer dokumentert kunnskap. Samtidig er det for få fysioterapeuter med spesialkompetanse innen disse plagene. Det er derfor behov for flere spesialutdannede fysioterapeuter. 

Hovedformålet med kurset er at deltakerne, fra et tverrprofesjonelt perspektiv og vitenskapelig tilnærming, skal utvikle inngående kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved gynekologiske, obstetriske og urologiske sykdommer og tilstander som kan gi smerter i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon. 

Deltakerne skal bli reelle samarbeidspartnere for allmennpraktiserende leger, urologer, gynekologer, sexologer, psykologer, smertepoliklinikker og andre aktuelle fagpersoner. 

 

MÅLGRUPPE:  Fysioterapeuter som jobber i primærhelsetjenesten, på gynekologiske, urologiske avdelinger, ved smertepoliklinikker og andre institusjoner. 

OPPTAKSKRAV: -Norsk autorisasjon som fysioterapeut, (etter endt turnustjeneste)-Gjennomført Bekkenbunn 1; urininkontinens og underlivsprolaps (Tidligere:  Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens)

FORMÅL:  Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha gjennomgått teorier, trent på ferdigheter og drøftet ulike tilnærminger. De skal kunne identifisere behov og iverksette aktuelle fysioterapitiltak for pasienter med ulike smertefulle tilstander i bekkenbunnsområdet og med seksuell dysfunksjon.  

 

LÆRINGSUTBYTTE: 

Kunnskap: 

Etter å ha gjennomført kurset, skal deltakeren: 

 • ha kunnskap om moderne smertefysiologi i lys av et biopsykososialt perspektiv
 • ha kunnskap om anatomi og funksjon i bekkenbunnen, herunder kvinner og menn sin seksualfunksjon 
 • ha bred kunnskap om de vanligste smertetilstandene i bekkenbunnsområdet og om seksuell dysfunksjon, samt mulige årsakssammenhenger for disse tilstandene
 • ha bred kunnskap om undersøkelses- og behandlingsmetoder som benyttes ved smertefulle tilstander i bekkenbunnsområdet og ved seksuell dysfunksjon 

 

Ferdigheter: 

Etter å ha fullført kurset, skal deltakeren kunne: 

 • anvende faglig kunnskap til å forklare årsakssammenhenger mellom smertefulle tilstander i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon i et biopsykososialt perspektiv
 • tilpasse anamnese og velge adekvate vurderings- og evalueringsmetoder basert på etiske, kulturelle, aldersrelaterte og kjønnsnøytrale aspekter
 • benytte undersøkelsesmetoder som observasjon, palpasjon og funksjonsmålinger, beherske fysioterapifaglige verktøy for behandling av smertefulle tilstander i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon, samt være bevisst og kritisk til gjeldende evidensgrunnlag ved valg av disse
 • reflektere over egen faglig utøvelse og vise empati og respekt til mennesker i sårbare situasjoner

 

Generell kompetanse: 

Deltakeren skal kunne: 

 • vurdere begrensning av egen kunnskap og ha kjennskap til andre relevante fagpersoner sine kompetanseområder
 • diskutere med andre innen fagfeltet omkring aktuelle problemstillinger tilknyttet smertefulle tilstander i bekkenbunnsområdet og seksuell dysfunksjon


Kursledere: Merete Kolberg Tennfjord og Ane Sigrid Nygaard

Merete Kolberg Tennfjord har jobbet som fysioterapeut siden 2005. Hun har en master i internasjonal helse og en doktorgrad fra 2017 som omhandlet seksual funksjon hos gravide og hos kvinner etter fødsel. Merete jobber ved Høyskolen Kristiania og på Ahus tilknyttet Bekkensenteret.

Ane Sigrid Nygaard ble autorisert fysioterapeut i 2007. Hun har master i idrettsfysioterapi, og fullførte i 2021 sin doktorgrad med tema fysioterapi for kvinner med langvarige underlivssmerter. Hun jobber som fagrådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund.


Kurset er utviklet i samarbeid med Faggruppen for Kvinnehelse.


KURSAVGIFT:

Medlem: 5170,-

Ikke medlem: 6270 ,-

NUF- medlem: 4140,-

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer. 


Tidspunkt: 18.-20.10.2023

Sted: Oslo, Ullevål Meet

Antall timer: 20

Påmeldingsfrist: 30.06.2023

 

Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål.

Velkommen til kurs!

_____________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 18.10.2023
 • Siste kursdag: 20.10.2023
 • Antall deltakere: 41
 • Sted: Meet Ullevaal AS
 • Kursavgift: 5 170,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 6 270,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 4 140,00 for NUF-medlemmer
 • Kursavgift: 4 140,00 for Studentmedlem
 • Påmeldingsfrist: 30.06.2023