Bekkenbunn 3: Anorektal dysfunksjon og smerter i halebeinsområdet

Dette kurset har som mål at deltakerne skal bli kvalifisert til å undersøke og behandle kvinner og menn med anorektal dysfunksjon og smerter i halebeinsområdet. At deltakerne skal bli reelle samarbeidspartnere for allmennpraktiserende leger, anorektale kirurger, gynekologer, urologer, jordmødre, smertepoliklinikker og annet helsepersonell innenfor disse problemstillingene, og at deltakerne, fra et tverrfaglig perspektiv og vitenskapelig tilnærming, skal tilegne seg kompetanse om forebygging, vurdering og rehabilitering ved anorektale dysfunksjoner og smertefulle tilstander i halebeinsområdet. 

 


 MÅLGRUPPE:  

Alle fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med denne pasientkategorien. 

OPPTAKSKRAV: 

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut, (etter endt turnustjeneste)
 • Gjennomført Bekkenbunn 1; urininkontinens og underlivsprolaps (Tidligere.  Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens)

Det ikke påkrevd å ha tatt Bekkenbunn 2 kurset.


FORMÅL:  

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha kunnskap om årsaker og teorier om tilstandene, trent på ferdigheter som palpasjon og klinisk undersøkelse, lært å identifisere behov for behandling og å iverksette aktuelle konservative tiltak for kvinner og menn med anorektal dysfunksjon eller smerter i halebeinsområdet.  


LÆRINGSUTBYTTE: 

Etter å ha fullført kurset, skal deltakeren: 

 • ha kunnskap om bekkenbunnens anatomi, med hovedfokus på endetarm (det anale sfinkterapparatet), halebein og omkringliggende strukturer. 
 • ha kjennskap til anorektal funksjon og dysfunksjon, med hovedvekt på analinkontinens og smerter i halebeinsområdet. 
 • kunne foreta anamnese og velge adekvat vurderings- og evalueringsmetoder basert på etiske, kulturelle, aldersrelaterte og kjønnsnøytrale aspekter. 
 • ha tilegnet seg kunnskap om kliniske undersøkelsesmetoder og teknikker som observasjon, rektal palpasjon og rektale målemetoder.  
 • ha kjennskap til ulike konservative behandlingsmetoder og deres kunnskapsgrunnlag, samt kunne anvende og rettferdiggjøre valg av behandling og rehabilitering 
 • ha kunnskap om forebyggende tiltak og kunnskapsgrunnlaget relatert til dette. 
 • ha kjennskap til andres yrkesgruppers kompetanseområde i tverrfaglig samarbeid og vite når man skal henvise videre. 

 

KURSLEDERE: Linda Sørby og Hege Hølmo Johannessen

Kurset er utviklet i samarbeid med Faggruppen for Kvinnehelse

 

KURSAVGIFT:

NUF-Medlem: 4130

Medlem: 5170,-

Ikke medlem: 6270,-

 Med forbehold om prisendringer. 

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

Tidspunkt: NB NYE DATOER - 30.mai -01.juni 2023

Sted: Scandic City Hotel, Fredrikstad

Antall timer: 24

Påmeldingsfrist: 2. januar 2023

Ved spørsmål kontakt kurs@fysio.no

Velkommen til kurs!

_____________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter autorisasjon. Rabatt fratrekkes automatisk ved fakturering. 
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 30.05.2023
 • Siste kursdag: 01.06.2023
 • Antall deltakere: 38
 • Antall ledige plasser: 3
 • Sted: Scandic City Fredrikstad
 • Kursavgift: 5 170,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 6 270,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 4 130,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 28.04.2023