Bekkenleddsmerter I

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen.

Kurset vektlegger ferdighetstrening.


Femti prosent av gravide angir å ha hatt plager fra bekken og/eller korsrygg i løpet av svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene oppgir at bekken- og ryggplagene er et alvorlig problem som påvirker dagliglivet.

Kurset er en innføring i bekkenrelaterte plager (tidligere navn på kurset: Bekkenrelaterte plager l): diagnostisering, forebygging og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å undersøke, forebygge og behandle plager fra bekkenregionen. Kurset tar utgangspunkt i å ajourføre grunnutdanning med fokus på bekken- og lumbalcolumnas merbelastning i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset vektlegger praktisk trening.

 

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte plager.

 

MÅL MED KURSET:

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

- kjennskap til årsak/sammenhenger av bekkenløsnings- og korsryggsmerter hos gravide

- kjennskap til utvikling/utbredelse av bekkenløsnings- og korsryggsmerter hos gravide

- utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i bekkenet

- innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker

- økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasientkategori

- kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd

- forståelse for betydningen av forebyggende behandling

 

OPPTAKSKRAV:

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Stikkprøver gjennomføres

 

KURSLEDER:

Kursleder Britt Stuge er fysioterapeut, spesialist i kvinnehelse NFF, doktorgrad fra Universitetet i Oslo, 35 års klinisk erfaring med kvinner med bekkenleddsmerter fra privatpraksis og som kursleder innenfor bekkenleddsmerter. Kurset er utviklet i samarbeid med faggruppen for kvinnehelse.

Kursleder Tove Villumstad, styremedlem i Faggruppen for Kvinnehelse. Fysioterapeut på Kompetanseklinikken i bekkenbunn, Kolbotn. 20 års klinisk erfaring med kvinnehelse i privat praksis og Bekkensenteret på Ahus.

 

KURSAVGIFT:

NUF-medlem: 4900,-

Medlem: 6130,- 

Ikke medlem: 7600,- 

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.  


Avmeldingsgebyr:  

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen 

800,- etter påmeldingsfristen 

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

 

Med forbehold om prisendringer.

 

Tidspunkt: 5-8. juni 2023

Sted: Oslo, Brynseng trykk her for kart

Antall timer: 32

Påmeldingsfrist: 24. april 2023


Ved spørsmål kontakt kurs@fysio.no

Velkommen til kurs!

___________________________________________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter autorisasjon. Rabatt fratrekkes automatisk ved fakturering. 
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

Kurset er fullt!
  • Første kursdag: 05.06.2023
  • Siste kursdag: 08.06.2023
  • Antall deltakere: 24
  • Sted: Østensjøveien 34, 2. etasje - AlfaCare
  • Kursavgift: 6 130,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 7 600,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 4 900,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 24.04.2023