Fordypningskurs i treningslære

Dette to-dagers kurset er en fordypning i treningslære for ulike pasientgrupper og bygger på grunnkurset i treningslære. Vi skal diskutere dosering og belastningsstyring med relevante eksempler fra deltakernes kliniske hverdag. Innlevering av refleksjonsnotat i etterkant av kurs er obligatorisk del av kurset.


Formålet med fordypning treningslære er svært god teoretisk og klinisk kompetanse innen aktiv fysioterapi innen utvalgte tema. 

Sentrale tema er dosering av trening for aktuelle pasientgrupper og friske, belastningsstyring i klinisk arbeid gjennom aktiv rehabilitering, samt trening for forebygging av skader og utvalgte sykdommer. 


MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter med høy interesse for aktive tiltak for sine pasienter.

OPPTAKSKRAV:

- Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

- Sterkt ønskelig med gjennomført grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter (4 dager) 

LÆRINGSUTBYTTE:

I henhold til kvalifikasjonsrammeverket skal deltakerne ha læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Krav til faglig innhold i NFFs kurs i henhold til retningslinjer for kursutvikling danner grunnlag for læringsmål om kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.  

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

 • Redegjøre for praktiske prinsipper for belastningsstyring for aktuelle pasienter 
 • Redegjøre for primære drivere av smerte og dysfunksjon for aktuelle pasientkategorier 
 • Drøfte inngående kunnskap om belastningsstyring for pasienter 
 • Gjennomføre skadeforebyggende trening for idrettsutøvere og egne pasientgrupper 
 • Gjennomføre sykdomsforebyggende trening for egne pasientgrupper 
 • Vurdere dose-respons-effekten ved muskel-skjelettplager 
 • Begrunne optimal dosering av trening og fysisk aktivitet i et livsløpsperspektiv og for egne pasientgrupper 
 • Utarbeide skriftlig praksisrelatert notat om prinsipper for belastningsstyring for egne pasientgrupper


KURSLEDERE

Trine Moholdt og Håvard Østerås

Trine Moholdt er fysioterapeut, hovedfag i Bevegelsesvitenskap fra NTNU (2001), PhD i klinisk medisin (2010) med avhandlingen «Aerobic exercise in coronary heart disease». Jobber nå som forsker ved NTNU hvor hun er leder av forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic health and reproduction. Målet for forskningen er å utvikle treningsmetoder for å forebygge livsstilsrelaterte sykdommer, med et spesielt fokus på trening som medisin når det gjelder å forbedre fertilitet og svangerskapsutfall. Har vært leder for Faggruppen for Idrettsfysioterapi og Fysisk Aktivitet i NFF i mange år. Har publisert en rekke vitenskaplige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter, både om trening som medisin i ulike kliniske grupper og epidemiologiske artikler på fysisk aktivitet og helse.

Håvard Østerås er utdannet fysioterapeut og er spesialist innen idrettsfysioterapi. Han har mer enn 20 års erfaring i klinisk arbeid med pasienter. Han er også dosent ved NTNU og arbeider med forskning og undervisning ved fysioterapeututdanningen.

Kurset er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin.


KURSAVGIFT:

Medlem: 3770,-

NUF-medlem: 3010,-

Ikke medlem: 4490,-

Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse” for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer


Tidspunkt: 31.8. – 1.9.2023

Sted: Trondheim

Antall timer: 16h + 12h for oppgave = totalt 28 timer 

Påmeldingsfrist: 26.7.2023


Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål.

Velkommen til kurs!

_____________________________

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon.

Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 31.08.2023
 • Siste kursdag: 01.09.2023
 • Antall deltakere: 24
 • Antall ledige plasser: 3
 • Sted: Scandic Lerkendal
 • Kursavgift: 3 770,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 4 490,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 3 010,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 07.08.2023