Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø

Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.


Kurset gir innføring i kartlegging, risikovurdering og forebyggende arbeid i arbeidslivet. Det er særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Etter gjennomført kurs skal fysioterapeutene også ha kunnskap til å påta seg oppdrag ihht forskrift om ekspertbistand. 

I perioden mellom kursdag 3 og 4 skal deltakerne gjennomføre en obligatorisk praktisk oppgave, og skrive en rapport fra denne kartleggingen. 

 

MÅLGRUPPE

-Fysioterapeuter med interesse for fysisk arbeidsmiljø, ergonomi og forebyggelse av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. 

-Fysioterapeuter med noe yrkeserfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. 

-Fysioterapeuter som jobber i bedriftshelsetjeneste, innen yrkesrettet rehabilitering, eller tar/ønsker å få kompetanse angående ergonomiske oppdrag. 

LÆRINGSUTBYTTE

Kurset har som formål å 

-gi deltakerne inngående kunnskap om sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø 

-gi deltakerne kunnskap om lovverk relatert til arbeidsmiljø og ergonomi 

-sette deltakerne i stand til å kunne kartlegge og risikovurdere ergonomiske arbeidsmiljøforhold med fokus på fysiske og organisatoriske faktorer 

-gi deltakerne kunnskap til å foreslå tiltak, vurdere evt. tidligere foreslåtte tiltak, samt se faktorer og tiltak i sammenheng 

-sette deltakerne i stand til å gjennomføre individuelle arbeidsplassvurderinger 

-sette fysioterapeutene i stand til å påta seg oppdrag ihht forskrift om ekspertbistand 

-gi deltakerne kunnskap om prosesser knyttet til nybygg, ombygg og innkjøp, spesielt med hensyn til ivaretakelse av ergonomi og universell utforming 

-gi kunnskap om faktorer som danner grunnlag for god bedriftshelsetjeneste 

OPPTAKSKRAV

-Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) 

Det er en fordel med 2 års arbeidserfaring som fysioterapeut. 

 

KURSLEDERE: Katarina Langaard og Hilde Heber

Katarina Langaard er utdannet fysioterapeut fra Karolinske instituttet i Stockholm. Hun har en Master i helsefagvitenskap fra Universitetet i Oslo og er spesialist innen Helse/miljø - Ergonomi og arbeidshelse. Med 30 års arbeid innen fagfeltet har hun fått lang erfaring innen Helse, miljø og sikkerhetsarbeid og ergonomi samt forebygging av muskel- og skjelettplager. 


Hilde Heber er spesialist innen Helse/miljø - Ergonomi og arbeidshelse. Hilde har jobbet både i felles bedriftshelsetjenester og egenordninger, samt i Petroleumstilsynet. Med 37 års arbeid innen fagfeltet har hun fått lang erfaring innen ergonomi, arbeidsmiljø generelt og HMS.


Kurset er utviklet i samarbeid med NFFs faggruppen for arbeids- og folkehelse. 

 

KURSAVGIFT

Medlem: 5600,- 

NUF-medlem: 4370,-

Ikke medlem: 7080,- 

Avmeldingsgebyr: 

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen 

800,- etter påmeldingsfristen 

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart. 

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon. 

Med forbehold om prisendringer. 

 

Tidspunkt: 1-3.november og 5.desember 2023 

Sted: Del 1: Stavanger, Del 2: Microsoft Teams 

Antall timer: 30h + 5h for oppgave = totalt 35h 

Påmeldingsfrist: 11.oktober  


Kontakt oss på kurs@fysio.no dersom du har spørsmål.

Velkommen til kurs!

_________________ 

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell. 

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF, får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. 5 år etter autorisasjon.
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 01.11.2023
  • Siste kursdag: 05.12.2023
  • Antall deltakere: 25
  • Antall ledige plasser: 6
  • Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
  • Kursavgift: 5 600,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 7 080,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 4 370,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 11.10.2023