Kollegaveiledning i Tromsø / på Teams

Skal du fornye din spesialistgodkjenning? Eller ønsker du faglig utvikling i din yrkesutøvelse som fysioterapeut? Meld deg på en kollegaveiledningsgruppe!

Gruppen samles fysisk 28. og 29.oktober. Resterende samlinger blir på Teams følgende datoer: 6.11, 13.11, 27.11, 4.12. Tidspunkt avtales mellom veileder og deltakere. 


Målgruppe

Kollegaveiledningsgrupper er åpne for alle fysioterapeuter, men obligatorisk for NFF-spesialister som skal fornye sin spesialistgodkjenning. 


Opptakskrav

Norsk autorisasjon som fysioterapeut, etter endt turnustjeneste.


Mål

Veiledning er en pedagogisk og rasjonell prosess med oppdagelse, læring, vekst og utvikling som mål. Formålet med kollegaveiledningsgrupper er å styrke fysioterapeutens yrkesidentitet ved å øke bevisstheten rundt egen atferd og arbeidshverdag. 

 

Om kollegaveiledning

I en kollegaveiledningsgruppe er det deg som yrkesutøver som er i sentrum, ikke de fysioterapeutiske metodene du benytter. Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe kan du ta med deg verdifull støtte og trygghet i rollen som fysioterapeut. Dette ved å løfte faglige og etiske problemstillinger- og reflektere over disse individuelt og i team.


NFFs kollegaveiledningsgrupper innebærer 17 timer tilstedeværelse, i grupper på 5-7 deltakere. Vi tilbyr grupper av ulikt format, eksempelvis 6-8 ettermiddagssamlinger over 4-9 måneder, 2x2 dagers samlinger over 2 måneder eller helgesamlinger. Mellom gruppesamlingene jobber man med tilhørende obligatoriske aktiviteter, som loggskriving/refleksjonsnotat.


Tradisjonelt sett foregår kollegaveiledning i fysiske gruppesamlinger. Erfaringer med digital veiledning understøtter at vi evner å ivareta den relasjonelle prosessen på en god måte også digitalt. Dermed viderefører vi tilbud om digitale kollegaveiledningsgrupper, og du finner både fysiske, digitale og hybride grupper i vår kalender


Med forbehold om at gruppen har minimum 5 påmeldte, starter kollegaveiledningsgruppen som planlagt. Ved for få påmeldinger utsettes oppstartsdato.


Innhold

Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er et viktig tiltak for faglig utvikling i yrkesutøvelsen som fysioterapeut. Ved hjelp av en dyktig veileder og yrkeskollegaer utforskes egne- og andres utfordringer i arbeidslivet innenfor strukturerte og trygge rammer. Du vil kunne bli mer bevisst på egne verdier og ressurser, hvordan du fremstår/er og samhandler i møte med andre. Du vil kunne bli mer oppmerksom på egen kompetanse, erfaring, og handling, samt oppdage alternative tilnærminger i utfordrende situasjoner. Aktiv lytting, reflekterende team og loggskriving er noen av arbeidsmetodene i en kollegaveiledningsgruppe.


Veileder

Ingrid Kari Solhjem


Deltakeravgift

Medlem: 3870,-

Ikke-medlem: 4690,-

NUF medlem: 3100,-


Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs avholdt i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet tom. fem år etter autorisasjon.


Med forbehold om prisendringer.
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 28.10.2023
  • Siste kursdag: 04.12.2023
  • Antall deltakere: 6
  • Antall ledige plasser: 6
  • Kursavgift: 3 870,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 4 690,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 3 100,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 30.09.2023