Kurs i bruk av nåler i smertebehandling - trinn 2

Dette kurset er en del av kursrekken som fører til NFFs anbefalte minimumskompetanse for at fysioterapeuter skal kunne gi faglig forsvarlig behandling av smerter tilknyttet muskel – og skjelettsystemet ved bruk av nåler. 


Dette kurset er en del av kursrekken som fører til NFFs anbefalte minimumskompetanse for at fysioterapeuter skal kunne gi faglig forsvarlig behandling av smerter tilknyttet muskel – og skjelettsystemet ved bruk av nåler. 

Bruk av nåler har en nevrofysiologisk tilnærming sett ut ifra prinsippene i biomedisin, der smertens segmentale lokalisasjon bestemmer nålevalg og nålebruk. Fokuset er på smerteinhiberende mekanismer med nålebehandling på lokalt, segmentalt, ekstrasegmentalt og regionalt nivå. Vårt mål er å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag slik at fysioterapeuter kan utøve faglig forsvarlig behandling av smerter ved bruk av nåler.

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som har deltatt på Trinn I og som har brukt nåler og ønsker en oppfriskning vedrørende sine kunnskaper og ferdigheter.


LÆRINGSUTBYTTE:

Tidligere tillært kunnskap og erfaringer fra Trinn I

Problematisering omkring motorpunkter og triggerpunkter – konvergens 

Behandling av tilstander som migrene – hodepine – kvalme og kroniske smerter

Systematisk metodikk ved inflammatoriske smerter 

Spesifikk nåling ved vanskelige punkter og potensielle farlige innstikk

Behandlingsstrategi og implementering av tillært kunnskap 

Nyere vitenskap vedr nålebehandling – 2022

Kurset er utviklet av NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi.

 

OPPTAKSKRAV:

Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Fysioterapeuter som har deltatt på Trinn I i kurs i bruk av nåler i smertebehandling

 

Stikkprøver gjennomføres.

 

KURSLEDERE:

Bosko Gardasevic Jobber som privatpraktiserende fysioterapeut, har drevet privat praksis i over 20, og undervist i ulike akupunktur modaliteter i snart 25 år. Var leder i Fagforum for Medisinsk Akupunktur som senere ble Faggruppe for Nålebehandling. Er forfatter av boken «Motorpunkter - smertebehandling med nåler« som er er en del av undervisningsmaterialet i kursrekken

Ivar Stedjan Jobber som privat praktiserende fysioterapeut og har drevet med privat praksis i 30 år. Undervist i akupunktur / nålebehandling i 20 år. Har hatt ulike verv i faggruppen for nålebehandling i samme periode. Har også pedagogisk bakgrunn / utdannelse fra Lærerehøgskole.


KURSAVGIFT:

NUF-medlem: 3010,- 

Medlem: 3760,- 

Ikke medlem: 4490,- 

 

Avmeldingsgebyr:  

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen 

800,- etter påmeldingsfristen 

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.  

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon. 

 

Med forbehold om prisendringer. 

 

Tidspunkt: 26-27. august 2023

Antall timer: 16

Påmeldingsfrist: 1. august 2023


Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell. 

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

Ved spørsmål ta kontakt på kurs@fysio.no

Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 26.08.2023
  • Siste kursdag: 27.08.2023
  • Antall deltakere: 14
  • Antall ledige plasser: 5
  • Sted: Norsk Fysioterapeutforbund
  • Kursavgift: 3 770,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 4 490,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 3 010,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 01.08.2023