Kurs om selvmord og selvskading

Digitalt kurs om selvskading som avholdes 5. og 12. juni 2023


Kurset vil gi økt kunnskap om selvmordsfare og selvskading, og hvordan man håndterer dette. Videre vil ivaretakelse av seg selv som terapeut i møte med denne problematikken tematiseres. I tillegg belyses journalføring ved selvmordsfare og selvskading. Kurset gjennomføres på Teams og er i to deler. 


KRAV TIL TILSTEDEVÆRELSE OG LÆRINGSAKTIVITETER: 

Tilstedeværelse på kurset er obligatorisk. Ved et fravær som overskrider 20% av kurset utdeles ikke kursbevis. 

Kursbevis utstedes i kursportalen etter levert/signert fremmøteprotokoll. 


MÅLGRUPPE:

Alle fysioterapeuter med interesse for tematikken.


OPPTAKSKRAV:

Norsk autorisasjon som fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

 

FORMÅL:

Hensikten med kurset er å få kunnskap om, og bli tryggere på, å kunne håndtere selvmords- og selvskadingsproblematikk 

 

LÆRINGSUTBYTTE:

Etter fullført kurs skal deltakerne:

  • ha kunnskap om selvmordsfare og selvskading, og ha bedre evne til å håndtere dette
  • ha kunnskap om journalføring ved selvmordsfare og selvskading
  • kunne ivareta seg selv i møte med pasienter med selvmords- og selvskadingsproblematikk 


KURSLEDERE: Bente Lise Austad

 

Bente Lise Austad er spesialist i Psykomotorisk fysioterapi MNFF. Jobber ved Melhus Fysioterapiklinikk og ved Smerteklinikken St. Olavs Hospital. 


FORELESERE:

Johan Lindmark, Spesialkonsulent og veileder i Vivat Selvmordsforebygging, spesialrådgiver RVTS Nord. 

Rita Småvik Rådgiver ved RVTS Midt. Psykiatrisk sykepleier, master i helsevitenskap 

Jacob Jorem, UiO, Senter for medisinsk etikk. Psykiater, jurist og forsker. 

 

Kurset er utviklet i samarbeid med Faggruppen Psykomotorisk Fysioterapi.

 

KURSAVGIFT:

NUF-medlem: 560,-

Medlem: 700,-

Ikke medlem: 880,-

Avmeldingsgebyr:

200,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Vilkår for kursdeltakelse" for mer informasjon.

 

Med forbehold om prisendringer. 

 

Tidspunkt: 5. juni (kl. 11.30 - 16.00) og 12. juni (kl. 11.30 - 16.00) 2023

Antall timer: 7

Påmeldingsfrist: 30. april 2023

 

_____________________________

 

 

Kursavgiften inkluderer undervisningen og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 05.06.2023
  • Siste kursdag: 12.06.2023
  • Antall deltakere: 20
  • Kursavgift: 700,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 880,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 560,00 for NUF-medlemmer
  • Påmeldingsfrist: 30.04.2023