Smertebehandling for fysioterapeuter

Dette kurset går over to samlinger.

Del 1: 28., 29. og 30.august 2023 og del 2. 2.-3.november 20232, begge samlingene er i Oslo, med obligatorisk oppgave mellom samlingene.


Smerte er et fagområde med mange tilnærminger, og det er behov for teoretiske og praktiske kunnskaper for fysioterapeuter som behandler pasienter med sammensatte og langvarige smertetilstander. 


MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som ønsker økt smerteforståelse og kunnskaper for å kunne velge optimal behandling.

OPPTAKSKRAV:

Norsk autorisasjon som fysioterapeut.

FORMÅL:

Kurset skal gi innføring i fagområdet smerte med spesielt fokus på langvarige og sammensatte smertetilstander, og gi en oversikt over nyttige verktøy for fysioterapeuter.

LÆRINGSUTBYTTE:

 • Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
 • anvende grunnleggende kunnskaper om smertefysiologi og biopsykososiale faktorer i vurderingen av pasienter med langvarige smertetilstander.
 • utføre smerteanalyse og klinisk undersøkelse
 • velge tiltak med fokus på funksjon, smertemestring og smertelindring.

SENTRALE TEMAER:

 • Om smerte – teoretisk grunnlag
 • Undersøkelse og smerteanalyse
 • Ulike behandlingstiltak, både fysioterapi og fra andre profesjoner
 • Fysioterapeutrollen i smertebehandling

KURSLEDERE: Sara Maria Allen og Anne Grethe Paulsberg

Kursleder Anne Grethe Paulsberg er utdannet ved Statens Mensendieckskole. Spesialist i onkologisk fysioterapi, jobbet med pasienter med langvarige smerter ved Seksjon Smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssykehus, i 25 år.

Kursleder Sara Maria Allen er utdannet fysioterapeut i Bergen og Master og Science fra Universitetet i Oslo. Jobbet i 25 år på tverrfaglig smerteklinikk og nå klinikk og forskning på nevropatisk smerte. 


KURSAVGIFT:

Medlem: 6740,-

NUF-medlem: 5390,-

Ikke medlem: 8550,- 


Avmeldingsgebyr:

400,- fra påmelding til påmeldingsfristen

800,- etter påmeldingsfristen

Kursavgiften må betales i sin helhet dersom avmelding skjer innom 14 dager før kursstart.

Se "Regler for opptak og avmelding" for mer informasjon.

Med forbehold om prisendringer. 

Tidspunkt: Del 1: 28., 29. og 30.august 2023 og del 2. 2.-3.november 2023

Antall timer: 40

Påmeldingsfrist: 1. juli 2023

 

_____________________________

 

Kursavgiften inkluderer undervisningen, lunsj og tilgang til kursmateriell.

Kursavgiften for fysioterapeuter er subsidiert med midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Nyutdannede fysioterapeuter som er medlem av NFF får 20% rabatt på kurs i regi av NFF. Du regnes som nyutdannet 5 år etter autorisasjon.
Alle fysioterapeuter med norsk autorisasjon har mulighet til å søke om reisestipend ved deltakelse på NFFs kurs og annen etter- og videreutdanningsvirksomhet. Les mer her
Praktiske opplysninger

 • Første kursdag: 28.08.2023
 • Siste kursdag: 03.11.2023
 • Antall deltakere: 24
 • Antall ledige plasser: 10
 • Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter
 • Kursavgift: 6 740,00 for NFF-Medlem
 • Kursavgift: 8 550,00 for Ikke medlem
 • Kursavgift: 5 390,00 for NUF-medlemmer
 • Påmeldingsfrist: 01.07.2023