Webinar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi

Få et innblikk i hvordan sanserom og multisensorisk miljø kan bidra til barns utvikling! Kvelden blir ledet av fysioterapeut Marthe Eidissen Holmeide og Veronica Skjønberg, vernepleier med master innen psykisk helse for barn. Begge jobber ved Melhus sansesenter, som er et kommunalt ressurssenter med fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med familier : Melhus Sansesenter - Melhus kommune.

Melhus Sansehus, Fotograf Eidsmo.


Gjennom dette webinaret vil medlemmene få en introduksjon i kunnskapsbaserte perspektiver og klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge i sanserom. Samspillet mellom kropp og omgivelser vil vektlegges for å kartlegge og fremme barns helhetlige helse og trivsel/livskvalitet. Det vil gis eksempler på kartlegging og tiltak innen tverrsektoriell helsefremmende og forebyggende innsats. Det gis også eksempler på helhetlig helsefremming for alle barn og kanskje ekstra for barn med behov utover det som sees på om vanlig for samme alder.


Om foredragsholderne:

Marthe Eidissen Holmeide er utdannet fysioterapeut med hovedtyngde i klinisk arbeid med barn og unge. Hun har stilling som spesialfysioterapeut ved Melhus sansesenter. Marthe er opptatt av å bidra til å styrke barn og unges funksjonsevne, deltakelse og aktivitet. Sanserom er en gylden arena for dette arbeidet.


Veronica Skjønberg er utdannet vernepleier og har master innen psykisk helse for barn. Hun er fagleder ved Melhus sansesenter og har omfattende erfaring med bruk av det fysiske miljøet (MSE, sanserom og Snoezelen) som støtte til barns livsmestring. Veronica er opptatt av å inkludere barnet i identifiseringen av utviklingsfremmende tiltak.

 

Tidspunkt: torsdag 16.11.2023 kl. 19.00-21.00

Sted: digitalt - teams (teamslenke vil deles med påmeldte et par dager før teamsmøtet)

Påmeldingsfrist: 09.11.2023

Kontaktperson: barneogungdom@fysio.no

Deltakeravgift: Gratis for Faggruppe-medlem og NUF-medlemMedlemsskap i faggruppen koster kr. 600 per år. Bli medlem! Innmeldingslenke: Innmelding i faggruppen.
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 16.11.2023
  • Siste kursdag: 16.11.2023
  • Antall deltakere: 300
  • Antall ledige plasser: 227
  • Kursavgift: 650,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 0,00 for NUF-medlemmer
  • Kursavgift: 650,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 0,00 for Faggruppemedlem Barne- og ungdomsfysioterapi
  • Påmeldingsfrist: 09.11.2023