Webinar for ledere for fysioterapitjenester for barn og unge

Faggruppen inviterer primært ledere i fysioterapitjenester for barn og unge i kommunehelsetjenesten til deling av erfaringer og utfordringer. Alle interesserte er velkommen!


Program:


13.00-13.15 Velkommen og litt info om faggruppa 

 

13.15 – 13.45 Samarbeid med NTNU om utarbeiding av prosedyrer og rutiner ved Kari Anne Indredavik Evensen, NTNU/Oslo Met og

Trondheim kommune og Siw Sellæg,Trondheim kommune.

 

14.00- 14.30 Statistikk og rapporter ved Karianne Bruun Hansen (tidl.regionleder nå avdelingleder fysio/ergo 0-23 år for Indre Østfold

kommune).

 

14.45- 15.15 Erfaring fra samarbeid mellom ergo/fysio og helsestasjon/skolehelsetjenesten ved Rita Hjerkinn (leder fysio-ergo

bydel Alna, Oslo kommune).
Tidspunkt: 14.02.2023

Sted:  teams

Påmeldingsfrist: 09.03.2023
Praktiske opplysninger

  • Første kursdag: 14.02.2023
  • Siste kursdag: 14.02.2023
  • Antall deltakere: 300
  • Antall ledige plasser: 229
  • Kursavgift: 0,00 for NFF-Medlem
  • Kursavgift: 0,00 for NUF-medlemmer
  • Kursavgift: 0,00 for Ikke medlem
  • Kursavgift: 0,00 for Faggruppemedlem Barne- og ungdomsfysioterapi
  • Påmeldingsfrist: 09.03.2023